Stafi

Themelues & Kryeredaktor:
Haxhi Muhaxheri 

Redaktor:
Studio në Tiranë - Alketa Maksuti
Studio në Gjërmani - Miftar Dragidella
Studio në Austri - Haxhi Muhaxheri
Studio në Kosovë - Së shpejti !
Studio në Suedi - Së shpejti !
Studio në Greqi - Së shpejti !
Studio në Itali - Së shpejti !
Studio në Zvicër - Së shpejti !


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen